Wielkopolski Związek Jeździecki zaprasza członków Kadry WZJ na szkolenie skokowe z zawodnikiem Christianem Hessem z Niemiec, które odbędzie się w dniach 25-27 lipca 2023 roku w SK Racot.

Zgłoszenia par prosimy nadsyłać na adres mailowy: biuro@wzjpoznan.pl do dnia 17 lipca 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona. Selekcja dokonana zostanie komisyjnie na podstawie kryteriów ustalonych przez Zarząd WZJ – preferowane będą zgłoszenia zawodników deklarujących udział w MP juniorów, Młodych jeźdźców, przyszłorocznej OOM, Dzieci, Młodzików na DK, kolejno Kuce grupa D, Dbis (prosimy o takie deklaracje na zgłoszeniu!).

Możliwość udziału uczestników także spoza Kadry Wojewódzkiej deklarujących udział w MP juniorów, Młodych jeźdźców, przyszłorocznej OOM, Dzieci, Młodzików na DK, kolejno Kuce grupa D, Dbis.

Zgłoszenia (dotyczy tylko aplikacji pozakadrowych!) proszę przesyłać pisemnie, z uzasadnieniem, do Biura WZJ do niedzieli 16 lipca 2023 r., adres mailowy: biuro@wzjpoznan.pl. Selekcja uczestników spoza Kadry Wojewódzkiej zostanie dokonana komisyjnie.

Szkolenie finansowane jest w pełni ze środków zebranych dzięki Wechta & Friends Charity Auction.

WZJ oraz Wechta Equestrian zapraszają również obserwatorów, dla których udział jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *