SYSTEM ODZNAK

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej, poszerzone od dnia 01.01.2022 o czwarty stopień – odznakę Jeżdżę Konno. Celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO

Odznaka Jeżdżę Konno jest pierwszą z czterech odznak Polskiego Związku Jeździeckiego. Od roku 2022 jej uzyskanie jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką.

Opiekę merytoryczną nad egzaminami na OJK sprawują wojewódzkie związki jeździeckie.

Terminy egzaminów JK na terenie  województwa wielkopolskiego dostępne są w KALENDARZU https://www.wzjpoznan.pl/kalendarz/ po przefiltrowaniu kolumny WYDARZENIE.

W czasie egzaminu egzaminator sprawdza umiejętności jazdy konnej zgodnie z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki

Warunki:

  • Minimalny wiek zdającego – 6 lat
  • Minimalny wiek konia – 5 lat
  • Zgłoszenie pisemne do organizatora zawierające: imię I nazwisko, pesel, data urodzenia, adres, tel kontaktowy
  • Dostarczenie do organizatora podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na odpowiednim formularzu (do pobrania poniżej)
  • Uregulowanie opłat ustalonych przez organizatora
  • Schludny dowolny strój jeździecki
  • Kask
  • Do 15 roku życia włącznie- kamizelka ochronna