Serdecznie zapraszamy na:
KURS PODSTAWOWY DLA SĘDZIÓW/KOMISARZY KONKURENCJI B (SKOKI)

KURS nr: S/P/B/235/2024
Niedziela 18 luty 2024 godz. 10.00 do ok.18.00
Miejsce: KJ Botop, ul. Leśna 26, 64-100 Przybyszewo
WYKŁADOWCA: Tomasz Mossakowski
ZGŁOSZENIA prosimy przesłać do 14.02.2024 na adres:
biuro@wzjpoznan.pl
tel. 502 390 551
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • rodzaj kursu (sędziowski podstawowy w skokach)
 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • nr telefonu kontaktowego i adres e-mail
 • jeśli potrzebna f-ra załączyć dane do f-ry
KOSZT: 250 zł – płatne przelewem, proszę do zgłoszenia dołączyć dowód wpłaty
KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050
w treści ,,imię i nazwisko, kurs …”
Cena kursu obejmuje udział w wykładach oraz serwis kawowy.
 
UWAGA:
Zgodnie z Przepisami PZJ o Osobach Oficjalnych:

Art.13. pkt.1. Sędzią jeździeckim może zostać osoba:
1.1. Pełnoletnia;
1.2. Posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie.
1.3. Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Korzystająca z pełni praw publicznych.
1.5. Która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ.
1.6. Która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami PZJ.
1.7. Która ukończy kurs podstawowy w jednej z konkurencji jeździeckich.
1.8. Spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • 1.8.1. Posiadanie Odznaki Jeździeckiej PZJ – Brązowa/Srebrna/Złota.
 • 1.8.2. Posiadanie aktualnej licencji zawodnika WZJ/PZJ.
 • 1.8.3. Posiadanie w karierze licencji zawodnika WZJ/PZJ.
 • 1.8.4. Posiadanie klasy sportowej.
 • 1.8.5. Posiadanie uprawnień szkoleniowca PZJ.
 • 1.8.6. Posiadanie wykształcenia w kierunku związanym z hodowlą/sportem jeździeckim.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest spełnienie warunków zawartych w punktach 1.8.1-5, na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu pozostałych wymagań, KS PZJ może wyrazić zgodę na nadanie uprawnień sędziowskich.

1.9. Złoży ślubowanie poniższej treści:
„Ślubuję uroczyście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa, dbając o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki oraz zawsze przestrzegać zasady fair play.”

Ukończenie kursu daje podstawę do uzyskania krajowych uprawnień sędziowskich i/lub komisarycznych oraz nadania 3 klasy sędziowskiej oraz 3 klasy komisarycznej, po spełnieniu wymagań opisanych w w/w art. 13.

2. Uzyskanie uprawnień sędziego jeździeckiego następuje po spełnieniu wymogów opisanych w art. 14 pkt.4. Przepisów:
Nadanie klasy 3
Art. 14 p. 4
4.1. Nadanie klasy 3 następuje po spełnieniu poniższych warunków :
4.1.1.  Uczestnictwo w podstawowym kursie sędziowskim i zdanie kończącego go egzaminu teoretycznego;
4.1.2.  Odbycie praktyk na zawodach pod okiem sędziego opiekuna wyznaczonego przez KS WZJ (min. na 3 zawodach);
4.1.3.  Na wniosek opiekuna, przystąpienie do egzaminu praktycznego i zdanie go na zawodach wyznaczonych przez właściwe KS WZJ.
4.1.4. Dostarczenie do biura PZJ wniosku o nadanie licencji osoby oficjalnej wraz z wymaganymi dokumentami.
4.1.5. Wniesieniu opłaty za licencję sędziego. 4.2.

Jeżeli kandydat na sędziego nie spełni wymagań, o których mowa w punktach 4.1.2 – 4.1.5. w ciągu 12 m-cy od daty ukończenia sędziowskiego kursu podstawowego, to traci on prawo do uzyskania licencji sędziowskiej i zobowiązany jest do ponownego uczestnictwa w kursie podstawowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *