KOMUNIKAT PZJ – ZMIANY W REGULAMINIE ODZNAK PZJ

Polski Związek Jeździecki informuje, że z dniem 01.01.2024 r. wprowadza w życie aktualizację przepisów dotyczących organizacji i przebiegu egzaminów na odznaki Jeździeckie. Do końca marca 2024 r. obowiązywać będzie okres przejściowy między dotychczas funkcjonującymi przepisami a zmodyfikowanymi.

Wprowadzone zmiany obejmują:

– uszczegółowione wytyczne dotyczące zasad oceniania osób egzaminowanych, mające na celu ujednolicenie systemu pracy egzaminatorów;

– zmiany w skali oceny poszczególnych stopni odznak;

– obowiązkowe Karty Oceny Egzaminu, dzięki czemu osoby egzaminowane otrzymają wiedzę na temat przebiegu swoich przejazdów.

Wprowadzony zostaje także Kodeks egzaminatora. Każda osoba pełniąca funkcję egzaminatora powinna aktywnie dbać o wzmacnianie zaufania i autorytetu związanego ze sprawowanymi obowiązkami.

Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości przebiegu egzaminów, przeprowadzone zostaną obowiązkowe szkolenia dla członków CKE, WKE oraz licencjonowanych szkoleniowców egzaminujących na odznaki Jeżdżę Konno.

Uczestnictwo w szkoleniach jest warunkiem przedłużenia uprawnień egzaminatora. Po upływie okresu przejściowego osoby, które nie odbędą szkolenia, nie będą zatwierdzane do udziału w komisjach egzaminacyjnych.

Informacje o terminach i kosztach szkoleń zostaną przekazane w osobnych komunikatach.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Patrycją Malesą, adres e-mail: patrycja.malesa@pzj.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *