ZRZESZONY W KLUBIE POSIADAJĄCYM LICENCJĘ WZJ

REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek rejestracyjny/licencyjny” z pieczątką klubu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych i klauzulą informacyjną,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione  przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami,
 • ubezpieczenie NNW zawodnika ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

Licencja ogólnopolska zawodnika upoważnia do udziału we współzawodnictwie na szczeblu regionalnym pod warunkiem wykupienia przez klub licencji rocznej w WZJ.

LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek rejestracyjny/licencyjny” z pieczątką klubu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych i klauzulą informacyjną,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione  przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami,
 • ubezpieczenie NNW zawodnika ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

Licencja ogólnopolska zawodnika upoważnia do udziału we współzawodnictwie na szczeblu regionalnym pod warunkiem wykupienia przez klub licencji rocznej w WZJ.

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek o zmianę barw klubowych”,
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

NIEZRZESZONY

REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek rejestracyjny/licencyjny” z pieczątką klubu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych i klauzulą informacyjną,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione  przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami,
 • ubezpieczenie NNW zawodnika ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

Licencja ogólnopolska zawodnika upoważnia do udziału we współzawodnictwie na szczeblu regionalnym pod warunkiem wykupienia przez klub licencji rocznej w WZJ.

LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek rejestracyjny/licencyjny” z pieczątką klubu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych i klauzulą informacyjną,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione  przez lekarza z odpowiednimi uprawnieniami,
 • ubezpieczenie NNW zawodnika ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

Licencja ogólnopolska zawodnika upoważnia do udziału we współzawodnictwie na szczeblu regionalnym pod warunkiem wykupienia przez klub licencji rocznej w WZJ.

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony „wniosek o zmianę barw klubowych”,
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)