Rejestracja (nie zawiera licencji)

100,00 

Załącz wymagane dokumenty:

  • dokument zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ (formularz WZJ do pobrania poniżej),
  • kserokopia stron z paszportu hodowlanego (nazwa konia, nr paszportu, data urodzenia, hodowca, pochodzenie – ojca i matki, aktualny właściciel konia),
  • dowód wpłaty na konto WZJ za rejestrację i licencję jeśli koń nie był wcześniej rejestrowany Rejestracji w WZJ podlegają wszystkie konie 4-letnie i starsze startujące w zawodach szczebla regionalnego.
Kategoria: