REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione „zgłoszenie konia do rejestracji w WZJ”  wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych właściciela konia i klauzulą informacyjną,
 • skan stron z paszportu hodowlanego (nazwa konia, nr paszportu, data urodzenia, hodowca, pochodzenie – ojca i matki, aktualny właściciel konia),
 • Uwaga: rejestracji w WZJ podlegają wszystkie konie 4-letnie i starsze startujące w zawodach szczebla regionalnego.
 • Uwaga: nie mogą być rejestrowane konie, które nie posiadają paszportu urzędowego (z aktualnym wpisem PZHK/WZHK) oraz wpisu aktualnego właściciela w paszporcie,
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • informacja (e-mail) zawierająca imię konia, numer paszportu i dyscypliny, w jakich koń będzie startował,
 • Uwaga: licencji nie otrzymają konie, które nie posiadają wpisu aktualnego właściciela w paszporcie,
 • Uwaga: w przypadku zmiany właściciela konia należy dodatkowo przesłać dokumenty zawarte w „ZMIANA WŁAŚCICIELA KONIA” i dokonać opłaty,
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione „zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ” wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych właściciela konia i klauzulą informacyjną,
 • skan paszportu konia (strona z wpisem nowego właściciela),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

ZMIANA NAZWY

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnione „zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ” wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych właściciela konia i klauzulą informacyjną,
 • skan paszportu konia (strony z wpisem zmiany nazwy konia przez PZHK/WZHK),
 • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)