Propozycje zmian w Przepisach Ogólnych na rok 2023

 

Kolegium Sędziów PZJ, rozpoczyna projekt aktualizacji Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej PO).

Planowane zmiany obejmują:

– dopasowanie PO do aktualnie obowiązujących przepisów i regulaminów konkurencji;

– dopasowanie PO do funkcjonującej rzeczywistości oraz porządku prawnego;

– uzupełnienie PO o kwestie dotychczas nieuregulowane w tym dokumencie.

 

Pierwszym krokiem tego projektu jest zebranie propozycji zmian od WZJ-tów, komisji konkurencji i komisji technicznych oraz działów/agend biura PZJ.

 

Plik do zgłaszania zmian z przykładowym wypełnieniem:
PRZEPISY OGÓLNE ZMIANY 2023

Każda ze zmian musi być opisana w dedykowanej ramce. W przypadku zgłaszania rzeczy nowych, można nakreślić jakie tematy powinny znaleźć się w danym artykule.

 

Propozycje zmian będą przyjmowane do 16/10/2022 godz. 23:59, na adres:

kolegiumsedziow@pzj.pl.

 

Kolejnym krokiem będzie opracowanie nadesłanych zmian, uzupełnienie o komentarz i wprowadzenie zmian do wersji roboczej Przepisów Ogólnych. Propozycje, które nie zyskają akceptacji zespołu roboczego (KS PZJ), zostaną opatrzone stosownym komentarzem i odesłane do autora(ów).

Ostatni etap to przesłanie do Państwa końcowej propozycji roboczej, dla usunięcia wszelkich niejasności, błędów, zanim dokument będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd PZJ.

 

Liczymy na aktywny, terminowy i owocny udział Państwa w tym projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *