Wpisowe

500,00 

Załącz wymagane dokumenty:

  • dokument deklaracji członkowskiej WZJ (formularz do pobrania poniżej),
  • kartę rejestracyjną WZJ (wypełniona i podstemplowana przez klub),
  • kopię dokumentów rejestracyjnych klubu wydanych przez urząd administracji państwowej oraz Regon, NIP, statut,
  • dowód wpłaty na konto WZJ.
Kategoria: