ZT I ZR DLA NIEZRZESZONYCH

Należy przesłać następujące dokumenty:

  • wypełniony „Wniosek o organizację ZT lub/i Wniosku o organizację ZR”,
  • decyzja zarządu WZJ o zatwierdzeniu ZT i/lub ZR

Opłata przelewem na podstawie faktury za usługę.

ZT I ZR DLA ZRZESZONYCH

Należy przesłać następujące dokumenty:

  • wypełniony „Wniosek o organizację ZT lub/i Wniosku o organizację ZR”,
  • decyzja zarządu WZJ o zatwierdzeniu ZT i/lub ZR

Opłata przelewem na podstawie faktury za usługę.