REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełnioną „deklarację członkowską” przyjęcia do WZJ,
  • wypełnioną „kartę rejestracyjną klubu”,
  • kopię dokumentów rejestracyjnych klubu wydanych przez urząd administracji państwowej (KRS lub odpis ze starostwa) oraz Regon, NIP, Statut Klubu
  • wypełniony „wniosek o wydanie licencji rocznej Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego dla klubu członkowskiego”,
  • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

LICENCJA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony „wniosek o wydanie licencji rocznej Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego dla klubu członkowskiego”,
  • dowód wpłaty na konto WZJ (nie dotyczy zakupu online)

SKŁADKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Opłata składki rocznej członka wspierającego.

KOSZT:

1200zł

ZAOPINIOWANIE OŚRODKA

Należy przesłać na adres biura (oryginał) wypełniony „Wniosek o Nadanie/Przedłużenie Certyfikatu Ośrodka PZJ”
https://pzj.pl/sport/certyfikowane-osrodki

KOSZT:

600zł